Samtalsplatsen KBT-terapi, samtalsstöd och coaching

Känner du dig stressad? Känner du mycket oro eller ångest? Har du svårt att sova? Vill du gå ner i vikt eller komma igång med träningen? Är du uppkopplad men ändå ensam? Räcker tiden aldrig till för det du verkligen vill göra? Har du en inre kommentator som bedömer allt du säger och gör? Vantrivs du på ditt arbete eller vill du utvecklas i din karriär? Önskar du att du kunde agera mer i linje med det du tror på och den du vill vara? 

Vill du ha en förändring i ditt liv är du varmt välkommen till en plats där du får landa och ta dig tid. Här får du utrymme att ta dina behov på allvar och hjälp att förändra. Diagnos eller inte, här är det du som människa och din värld som är i fokus. Jag är närvarande med dig för att hjälpa dig komma fram till vad just du behöver för att må bättre och känna att du rör dig i rätt riktning. 

Jag som grundat Samtalsplatsen heter Emma Henriksson. Jag är socionom och terapeut med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) samt diplomerad livs- och karriärcoach. Är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Under de senaste tio åren har jag arbetat med samtalsbehandling, KBT och arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Mer om mig kan du läsa här

Jag tar emot varje torsdag på en liten mottagning på promenadavstånd från Stockholms central, bussar och tunnelbana. Jag erbjuder samtalsstöd, KBT och coaching vid bland annat: 

 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Oro
 • Ångest
 • Fobier
 • Stress & utmattning
 • Sömnproblem
 • Låg självkänsla
 • Ensamhet
 • Relationsproblem
 • Mobilberoende
 • Ohälsosamma levnadsvanor
 • Arbetslöshet
 • Livsstilsförändring
 • Personlig utveckling
 • Karriärutveckling

Hur går det till?

KBT har ett starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för många typer av psykiska problem. Det är en form av psykoterapi som grundas på inlärningsteori och kognitiv teori. Inlärningsteori handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön och kognitiv teori om hur tankar påverkar känslor, kropp och beteenden. Utmärkande för en KBT-behandling är att den syftar till att förändra beteenden, är handlings- och målinriktad och utgår från situationen här och nu. Terapiformen förändras i takt med nya forskningsrön och har i sin senaste utvecklingsfas kompletterats med inslag från österländsk filosofi som inkluderar existentiella frågor, acceptans och medveten närvaro. 

I KBT är utgångspunkten att det är du som klient som är experten på dig själv. Som terapeut strukturerar jag arbetet och har en aktiv roll. Det första mötet är ett förutsättningslöst möte där du får berätta om ditt problem och vad du vill uppnå med kontakten. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Inget problem är för litet eller oväsentligt, det som har betydelse är hur du upplever det. Om det visar sig att jag inte kan erbjuda just den hjälp du behöver, eller att du behöver stöd från fler håll, ansvarar jag för att hänvisa dig till annan behandlare/vårdkontakt. 

Under de första sessionerna gör vi en kartläggning av din nuvarande situation, din bakgrund, problematiken och hur den påverkar dig. Du får sätta upp mål och delmål och vi utformar en plan för vår kontakt. Vi jobbar med tydliga, mätbara, mål. Lika viktigt som att det får ta tid, både under sessionen och antal sessioner, är det att du upplever att vi använder tiden meningsfullt. Att vi inleder en process som rör sig i rätt riktning. Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till dina mål som du kommer att få utföra mellan våra sessioner. Syftet är att se till att du så snart som möjligt omsätter dina insikter i handling. Varje session har en agenda. Vi börjar med att gå igenom veckans hemuppgift, övergår till dagens tema, planerar den nya hemuppgiften och går slutligen igenom hur du upplevt sessionen. Vi utvärderar löpande behandlingen för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig.

En KBT-baserad samtalsbehandling eller coaching kan pågå i allt ifrån några enstaka sessioner till en längre tid. Vanligt är att träffas en gång i veckan under 10-20 veckor, men kontakten kan pågå både längre och kortare tid. Vi anpassar vårt upplägg efter dina behov och önskemål.

Mer om KBT & ACT kan du läsa här och mer om coaching här

"The more conscious we are of the interconnectedness of our thoughts and emotions, our choices and our actions in the world, the more we can see with eyes of wholeness, the more effective we will be when faced with obstacles, challenges and stress"  - Jon Kabat-Zinn 

Vill du veta mer? Är du osäker på om det är rätt för dig? Du är varmt välkommen att kontakta mig med dina frågor och funderingar.