Samtalsplatsen KBT Stockholm

Vill du ha en förändring i ditt liv är du varmt välkommen till en plats där du får landa och ta dig tid. Här får du utrymme att ta dina behov på allvar och hjälp att förändra. Diagnos eller inte, här är det du som människa och din värld som är i fokus. Jag är närvarande med dig för att hjälpa dig komma fram till vad just du behöver för att må bra och röra dig i rätt riktning. 

Jag som grundat Samtalsplatsen heter Emma Henriksson. Jag är socionom, KBT-terapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med tio års erfarenhet av samtalsbehandling och coaching. Mer om mig kan du läsa här. Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och finns med på deras behandlarlista.

Jag tar emot varje torsdag på en liten mottagning på Riddarholmen, nära Stockholms central och Gamla stan. Jag erbjuder coaching för personlig utveckling, karriärutveckling och livsstilsförändring och KBT vid bland annat: 

  • Nedstämdhet och depression
  • Oro och ångest
  • Stress och utmattning
  • Fobier
  • Sömnproblem
  • Ensamhet och relationsproblem
  • Livskriser
  • Ohälsosamma vanor
  • Mobilberoende
  • Självkritik och låg självkänsla

Hur går det till?

Både som terapeut och som coach jobbar jag utifrån Kognitiv beteendeterapi. KBT har ett starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för många typer av psykiska problem och för beteende- och livsstilsförändring. Det är en handlings- och målinriktad metod som har sin utgångspunkt i din nuvarande livssituation och det som är viktigt för dig i livet. KBT har utvecklats utifrån inlärningspsykologi och kognitiv teori. Kortfattat handlar det om hur våra tankar, känslor och beteenden samverkar och ömsesidigt påverkar varandra. Våra tanke- och beteendemönster är inlärda och kan därmed läras om. I behandlingen får du dels jobba med att förändra det som går att påverka, men också med att odla ett nytt förhållningssätt till det som är, till dina tankar och känslor. I samtalen lägger vi störst tonvikt på dina styrkor och resurser och på det du gör som fungerar. 

Utgångspunkten är att det är du som är experten på dig själv. Jag strukturerar jag arbetet och har en aktiv roll. Det första mötet är ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du vill ha hjälp med och vill uppnå med kontakten. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med terapeuten, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Inget problem är för litet eller oväsentligt, det som har betydelse är hur du upplever det. 

Under de första sessionerna gör vi en kartläggning av din nuvarande situation, hur problematiken utvecklats och hur den påverkar dig. Du får sätta upp mål och delmål och vi utformar en handlingsplan. Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till dina mål som du kommer att få utföra mellan våra sessioner. Syftet är att se till att du så snart som möjligt omsätter dina insikter i handling. Vi utvärderar löpande behandlingen för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig.

Vanligt är att träffas en gång i veckan under 10-20 veckor, men kontakten kan pågå både längre och kortare tid. Ibland räcker det med några enstaka sessioner. Vi anpassar vårt upplägg efter dina behov och önskemål.

Jag arbetar bara med några få personer i taget för att säkerställa att du får den tid och den uppmärksamhet du förtjänar. Här är du viktig. 

Mer om KBT kan du läsa här och mer om coaching här


"The more conscious we are of the interconnectedness of our thoughts and emotions, our choices and our actions in the world, the more we can see with eyes of wholeness, the more effective we will be when faced with obstacles, challenges and stress"  - Jon Kabat-Zinn 

Vill du veta mer? Du är alltid välkommen att kontakta mig med dina frågor och funderingar. Maila en beskrivning av vad du vill ha hjälp med för en kostnadsfri konsultation.