Mer om mig

Vem är jag?

Jag som grundat Samtalsplatsen heter Emma Henriksson. Jag är socionom, KBT-terapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är 35 år, växte upp i Gävle, studerade i Örebro och har bott i Stockholm sedan 2010. Under tio års tid har jag jobbat med samtalsbehandling och coaching i olika former, bland annat som kurator inom primärvården med behandling av psykisk ohälsa, på hälsomottagning med beteendeinriktad behandling för livsstilsförändring och som sjukhuskurator. Har även arbetat som coach inom arbetslivsinriktad rehabilitering med att hjälpa människor komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning. 

Mitt mål är att bidra till ökad hälsa och välmående både på individ- och på samhällsnivå. Jag vill verka för ett samhälle anpassat för människan, där vi får vara dem vi är och inte behöver låta oss inordnas i kategorier eller pressas in i färdiga mallar. Där det finns en plats för var och en och där vi kan uppskatta varandras olikheter. Där människan och inte diagnosen står i centrum. Där vi uppmärksammar det friska, drömmarna, att ett annat liv är möjligt.

Mitt intresse för friskfaktorer, dvs. vad som främjar hälsa och välmående hos människor, har styrt mina yrkesval och min studieinriktning. 2007 tog jag examen på Socionomprogrammet. Socionomutbildningen är en 3,5 årig högskoleutbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att jobba förebyggande, stödjande och behandlande med människor som befinner sig i utsatta och svåra livssituationer. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och förståelse för samspelet mellan individ och det omgivande samhället. Individperspektivet kompletteras med samhälls- och kulturanalys. Människan betraktas som en del av ett socialt och kulturellt sammanhang och begrepp som självkänsla, diagnoser och psykisk ohälsa ses i en samhällelig kontext. Hänsyn tas till hur faktorer som makt och sociala orättvisor påverkar vår hälsa. Förutom socialt arbete innehåller socionomutbildningen en termin psykologi samt rättsvetenskap, sociologi och socialpolitik. Under utbildningen gjorde jag en termins praktik som sjukhuskurator och skrev examensuppsats om ungdomar som lyckats lämna en kriminell livsstil. 

Därefter har jag under tre terminer läst en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Utbildningen ger kompetens och behörighet att bedriva psykoterapi. Varje student bedriver under utbildningens sista två terminer terapi med egna patienter. Sessionerna filmas och diskuteras under handledning en gång i veckan. För att examineras krävs även 50 timmars egenterapi. Utbildningen ger behörighet att gå den tvååriga påbyggnadsutbildningen till psykoterapeut. 

Därtill har jag läst fristående psykologikurser inom ledarskap, coaching, friskfaktorer och hälsa och för närvarande läser jag en masterutbildning i socialt arbete inriktad på hälsofrämjande arbetsliv.

När hälso- och sjukvårdskurator i juli 2019 blev ett legitimationsyrke tog jag ut min legitimation. Legitimationen är en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs samt arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Yrkestiteln är skyddad och får endast användas av den som har legitimation. 

Jag har F-skattesedel och arbetar under tystnadsplikt och sekretess.