Ännu en självhjälpsbok

Så många böcker är redan skrivna som fokuserar på symptomen. KBT för fobi, KBT för ångest, KBT för dålig självkänsla, KBT för depression, KBT för sömnproblem, KBT för social fobi. 


Jag ville skriva en bok med helheten i fokus. En bok om människan. Ge en djupare förståelse för symptomen och de processer som är gemensamma för många psykiska problem.


Diagnoserna som har sina ursprung i mänskliga känslor. Känslor som är en del av att vara människa, men som ibland tar överhanden och hindrar oss från att vara de vi vill vara och göra det vi vill göra. Tankar som är tänkta att hjälpa oss men som ibland försvårar för oss i livet. Och kampen mot det som är, det vi känner och de vi är som skapar extra lidande.


Boken Självhjälpsam vill hjälpa dig att odla en övergripande attityd av självhjälpsamhet. Sluta motarbeta dig själv och istället börja stödja dig att våga leva så som du vill leva. Boken lär dig nya sätt att förhålla dig till dina tankar och känslor och uppmuntrar dig att agera i linje med dina värderingar och röra dig i riktning mot det som är meningsfullt för just dig i livet. 

109938691_893596494477832_896804499428889826_njpg

Boken bygger på de verksamma behandlingsingredienser som visat sig fungera över diagnosgränserna. Den behandlar även våra grundläggande mänskliga behov som alltför ofta glöms bort när vi pratar om psykisk ohälsa. 


Bokens teoretiska grunder är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). ACT adderar ett existentiellt perspektiv till den praktiska och handlingsinriktade kognitiva beteendeterapin. Mål, mening, personliga värden, acceptans och medveten närvaro integreras i behandlingen. 


Boken kan användas som stöd och vägledning när livet är svårt men också när du vill utvecklas och nå nya mål. Den passar både som självhjälp och i kombination med terapi eller coaching. Kombinerat med samtal på mottagningen, med telefonsamtal eller mailkontakt. Hör av dig om du är intresserad av att lägga upp en personlig plan!