Att bli vän med dig själv

Specifik fobi. Ångest. GAD. Depression. Sömnproblem. Social fobi. Diagnoserna har sina ursprung i mänskliga känslor och tankar. Känslor som är en del av att vara människa, men som ibland tar överhanden och hindrar oss från att vara de vi vill vara och göra det vi vill göra. Tankar som är tänkta att hjälpa oss men som också kan försvåra för oss och bidra till en kamp mot det som är, det vi känner och de vi är. 


Boken Självhjälpsam vill hjälpa dig att odla en övergripande attityd av självhjälpsamhet. Sluta motarbeta dig själv och istället börja stödja dig att våga leva så som du vill leva. Boken lär dig nya sätt att förhålla dig till dina tankar och känslor och uppmuntrar dig att agera i linje med dina värderingar och röra dig i riktning mot det som är meningsfullt för just dig i livet. 

109938691_893596494477832_896804499428889826_njpg

Boken bygger på de verksamma behandlingsingredienser som visat sig fungera över diagnosgränserna. Den behandlar även våra grundläggande mänskliga behov som alltför ofta glöms bort när vi pratar om psykisk ohälsa. 


Boken kan användas som stöd och vägledning när livet är svårt men också när du vill utvecklas och nå nya mål. Den passar både som självhjälp och i kombination med terapi eller coaching. Kombinerat med samtal på mottagningen, med telefonsamtal eller mailkontakt. Hör av dig om du är intresserad av att lägga upp en personlig plan!