Att vara självhjälpsam

Hur gör man egentligen för att vara snäll mot sig själv? Vad innebär det att vara självhjälpsam? 


Dels handlar det om hur vi kommunicerar med oss själva. Vilka tankar som får utrymme och vilka ord och vilket röstläge vi använder i den ständigt pågående dialogen inne i våra huvuden. Det handlar också om vad vi gör. Om vi agerar i linje med det som för oss är viktigt eller om vi håller oss tillbaka och undviker att göra sådant vi egentligen vill göra. Kanske är vi ovana vid att känna efter vad vi vill och hur vi vill leva. Då handlar det om att ta oss tid för att ta reda på och testa oss fram till hur vi vill ha det och vad vi mår bra av. 


Att vara självhjälpsam handlar också om vad vi gör i vardagen för att ta hand om oss. Hur lyhörda vi är inför våra känslor och vad vi gör när vi känner. Om vi anklagar oss själva för att vi känner fel eller inte borde känna så starkt, eller om vi är accepterande och försöker förstå hur känslan kan ha uppkommit och vad den vill säga. Om vi tillåter oss att vara den vi är eller om vi ständigt jämför oss med andra. 


Det handlar också om i vilken grad vi lyssnar på vår kropp och dess behov. Om vi stänger av signalerna och kör på i full fart eller om vi stannar upp, lyssnar och ger kroppen vad den för stunden behöver. När vi är vänliga mot oss själva får det en positiv inverkan på både våra relationer och vår hälsa. Studier visar att människor som är självmedkännande är mer benägna att känna lycka, livsnöjdhet och motivation.


Mycket psykiskt lidande kommer av en benägenhet att uppleva känslor oftare, intensivare och som obehagligare än personer som inte lider. När vi upplever känslorna som starka, obehagliga och okontrollerbara tenderar vi att bete oss på vissa sätt för att försöka hantera eller kontrollera det vi känner. Kontrollförsöken leder till inre kamper för att komma bort från det som är, det som känns eller dem vi är. Vi försöker dölja, trycka ner eller kontrollera. Dessa försök att ta kontrollen är helt logiska med tanke på att vi hanterar andra slags problem på detta sätt. Vi är tränade i att lösa problem med hjälp av vårt intellekt. Dessvärre brukar dessa strategier ofta misslyckas när det kommer till känslolivet. Där krävs andra förhållningssätt. De flesta av oss har dock genom livet inte alls fått lika mycket träning i att hantera våra känslor och tankar.


Källa: E. Henriksson: Självhjälpsam