Introversion

Personlighetsdrag


Var och en föds vi med en viss läggning, vissa personlighetsdrag som är mer eller mindre stabila genom livet. Det enskilda personlighetsdrag som är mest betydelsefullt är, enligt Susan Cain (2012) i boken Tyst - om de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns, var vi placerar oss på spektrumet mellan det introverta och det extroverta.


Den extroverta samhällsnormen


Det finns ingen människa som är renodlat introvert eller extrovert, vi placerar oss alla någonstans på skalan. Dessutom samspelar det med våra andra personlighetsegenskaper och våra livserfarenheter. Ca 30–35 procent av befolkningen ligger enligt forskning närmare den introverta polen. Trots det präglas vårt samhälle av ett extrovert ideal. En personlighet som är social, utåtriktad och trivs i centrum höjs upp som det eftersträvansvärda medan introversion och de närliggande egenskaperna känslighet, allvarsamhet och blyghet nedvärderas. Extraversion har blivit den norm som de flesta av oss upplever att vi måste rätta oss efter. Många utbildningar och arbetsplatser är utformade för personer som uppskattar grupparbete och hög stimulansnivå. Kontorslandskap och brainstorming i grupp är vanligt förekommande. Vi förväntas ha social kompetens och sälja in våra personliga varumärken. Delta i kick-offs och företagsmingel.


När normen krockar med personligheten


Den allmänt skeptiska inställningen till det tystlåtna och lågmälda har bidragit till att många människor genom livet mått dåligt. De har av föräldrar och lärare uppmuntrats till att vara mer sociala och utåtriktade. Gamla kommentarer hänger sig kvar och har tagit formen av automatiska negativa tankar. Var inte så blyg och tråkig. Du är dum och trögtänkt. Du är för långsam och tillbakadragen för att hålla på med sånt här. 

Alltför många människor går genom livet med en upplevelse av att inte riktigt duga till. Att det är något fel med att vara mer tyst, eftertänksam och tillbakadragen. Försöker anstränga sig för att passa in. Pushar sig själva att prata mer och säga intressanta saker för att inte verka tråkiga. Tvingar sig att följa med på fester och mingel och kommer hem helt utmattade, trots att de hellre skulle ha velat stanna hemma och läsa en bok.


Olika energikällor


Introversion förväxlas ibland med blyghet och med social fobi men det är inte samma sak. En introvert läggning handlar inte i grunden om rädsla för negativa omdömen utan om hur vi svarar på stimulans. Den grad av yttre stimulans som behövs för att vi ska fungera bra. Personer som är mer extrovert lagda behöver mycket stimulans för att inte bli uttråkade. De får energi utifrån, kan ladda batterierna bland människor och trivs i sociala sammanhang med mycket prat. När de får för lite stimulans kan de bli uttråkade och rastlösa. Personer som är mer introvert lagda behöver mindre stimulans för att känna sig levande. De får sin energi från den inre världen och brukar uppskatta läsande, reflekterande och djupa samtal med en person i taget. Återhämtningen sker genom att ha tid för sig själv. När introverta blir överväldigade av för mycket stimulans förlorar de energi.


Djup och fokus


Introversion är inte detsamma som att vara osocial och ogilla kontakt med människor. De flesta introverta gillar att umgås med andra människor men träffar helst en eller två åt gången. De värderar få men djupa relationer framför många, ytliga, kontakter och föredrar djupa diskussioner framför småprat. I arbetslivet tenderar mer extrovert lagda personer att ta tag i uppgifter direkt och ta snabba beslut. De har inget emot att göra flera saker samtidigt. Mer introverta personer jobbar ofta mer metodiskt och övertänkt. De gillar att fokusera på en sak i taget och kan uppnå djup koncentration. Extroverta tenderar att i sociala situationer vara självsäkra och dominanta. De tänker högt och uttrycker sig spontant, gillar att prata och blir sällan svarslösa. De är i stort behov av sällskap och har svårare för ensamhet. Introverta kan också ha god social förmåga och uppskatta både fester och möten men blir snabbare utmattade. De brukar lyssna mer än de pratar och tänka efter innan de formulerar sig. Upplever det ofta lättare att formulera sig skriftligt än muntligt.

Att få vara som vi är


Alla våra personlighetsdrag har sina fördelar och sina nackdelar. Problemet är inte vår läggning i sig utan hur vi betraktar den. Våra attityder gentemot den. Att vi betraktar vissa personlighetsdrag som eftersträvansvärda och andra som svagheter, som fel som behöver behandlas. Istället behöver vi lära oss att hylla skillnader i personlighet. Vi behöver uppmuntra oss själva, varandra och våra barn till att vara dem vi är, oavsett vad andra runtomkring tycker.

I naturen finns ett syfte med att vi är olika. Det har inneburit en överlevnadsfördel för gruppen och samhället att ha en mix av personligheter, särskilt över tid då människans levnadsvillkor förändrats. Vi kompletterar varandra. De som har svårt att passa in i dagens västerländska samhälle har stora fördelar under andra slags livsvillkor.

Det vi alltid måste ha i minnet är att olika inte betyder sämre eller bättre. Huvudsaken är att var och en hittar vad vi själva trivs bäst med. Inte måste sträva efter att trycka in oss i en form som inte passar oss. Dessutom kan var och en av oss vara så mycket olika beroende på omständighet. Vi behöver inte definiera oss som det ena eller det andra, behöver inte låta oss låsas fast vid en stabil bild av vilka vi är eller vilka vi borde vara. Behöver inte låta oss begränsas av erfarenheter och referenser från det förflutna eller gamla etiketter som försöker säga vilka vi är. Vi är fria att vara så mycket mer.Källa: E. Henriksson: Självhjälpsam

Lästips:

L. Jonkman: Introvert - den tysta revolutionen

S. Cain: Tyst - om de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns

Detta personlighetstest brukar vara uppskattat. Ej evidensbaserat men kan ändå vara användbart för att lära känna dig själv bättre och även läsa om andra människors erfarenheter.