Långtidsterapi till reducerat pris

Med start i september/oktober 2022 kommer jag att ta emot en person för psykodynamisk långtidsterapi till reducerat pris (250 kr/session). 

 

Vi inleder med tre orienterande samtal för att kartlägga och tillsammans utforska om terapiformen passar dig och om dina behov matchar med mig som terapeut. Om bedömningen blir att vi inleder terapi så kommer vi att träffas en gång i veckan under två år. Vi kommer tillsammans överens om ramar och vad som ska vara i fokus för behandlingen.


Psykodynamisk terapi

I terapin får du möjlighet att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från tidigare i livet och få insikt om dess koppling till ditt liv här och nu. Att bli medveten om tankemönster, känslor, behov, reaktioner och dess ursprung underlättar förändring av självbild och självkänsla och banar väg för ett mer konstruktivt sätt att förhålla dig till livet, dig själv och till andra människor.


Kännetecknande för psykodynamisk terapi är: 
  • Fokus på känslor och dess uttryck
  • Utforskande av undvikande av tankar och känslor
  • Utforskande av inre konflikter, teman och mönster
  • Fokus på tidigare upplevelser och hur dessa är länkade till nutid
  • Fokus på relationer
  • Fokus på den terapeutiska relationen
  • Utforskande av fantasilivet

         

Kvalitetssäkring

Terapin sker inom ramen för min pågående utbildning till psykoterapeut på Stockholms universitet. Jag kommer att filma varje session och visa utvalda delar på handledning tillsammans med en handledare och två kollegor. Filminspelningarna hanteras med sekretess och tystnadsplikt och raderas efter varje handledningstillfälle. Syftet med filmerna är att jag som terapeut ska kunna observera mitt arbete, få professionell handledning av legitimerad psykoterapeut och utvecklas i min yrkesroll. Handledningen blir på detta sätt samtidigt en kvalitetssäkring av terapiprocessen.

 

Hör av dig om du vill anmäla intresse eller veta mer!