Vad kan jag få hjälp med i terapin?

Orsaker till att söka psykoterapi


Det kan finnas många olika anledningar till att söka psykoterapi. Det kan vara en längtan efter förändring och utveckling. Behov av hjälp med att hantera förändringar i livet. Tankar och känslor som blivit till hinder i tillvaron. En tomhetskänsla. Något som skaver som är svårt att sätta fingret på. Det kan också vara orsaker såsom:

 • Nedstämdhet och depression
 • Ångest och rädsla
 • Stress och utmattning
 • Oro och ältande
 • Panikångest
 • Fobier
 • Sömnproblem
 • Ohälsosamma vanor
 • Isolering/hemmasittande  
 • Relationsproblem
 • Livskriser, sorg och separationer
 • Självkritik och låg självkänsla

Vad kan jag få hjälp med i terapin? 


Målsättning med terapin kan exempelvis vara att:


 • Få ökad självkännedom och självmedkänsla
 • Kunna hantera jobbiga känslor
 • Kunna bryta negativa tankemönster
 • Våga göra saker du vill kunna göra
 • Kunna varva ner och slappna av
 • Kunna stå upp för dig själv
 • Få en bättre balans i livet
 • Utvecklas som människa
 • Uppleva mer lugn och närvaro
 • Förbättra relationer
 • Stärka självförtroende och självkänsla
 • Minska prestationsångest och uppskjutande
 • Bearbeta händelser i livet
 • Etablera hälsosamma rutiner