Vilken terapi är bäst?

Funderar du på att börja i terapi? Då utbudet av valmöjligheter är stort kan det vara lätt att fastna redan vid steget att hitta en terapeut. Jag tänkte här gå igenom några saker som kan vara bra att tänka på.

Legitimation

För det första är det klokt att söka sig till en behandlare med legitimation. Det är, när det gäller psykisk ohälsa, oftast en legitimerad psykolog, psykoterapeut eller hälso- och sjukvårdskurator. Den som har legitimation är skyldig att utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, föra patientjournal och rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. Det är straffbart att använda sig av en titel- och arbeta inom ett yrke som man inte har legitimation för.

Vilken slags terapi fungerar bäst?

Vad säger då forskningen om vad som är verksamt i samtalsbehandling? Inom KBT finns en lång tradition att bygga på vetenskapliga resultat för att ständigt förbättra behandlingsmetoderna. Terapin är flexibel och behandlingen kan skräddarsys för den enskilda individen. Problemområden som har ett gott forskningsstöd är ångestproblem, depression, sömnstörningar, stressrelaterade problem, alkoholproblem, ätstörningar, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och vissa typer av personlighetsstörningar. Ett av skälen till att KBT har mer evidens är just den långa traditionen att forska på behandlingsresultaten, som inte funnits på samma sätt inom andra inriktningar. Det behöver alltså inte betyda att KBT fungerar bättre eller passar bättre för just dig än andra metoder.

Det finns studier där det framkommit att det verksamma inom psykoterapi mer handlar om gemensamhetsfaktorer än om faktorer specifika för en viss metod. Det som då ofta räknas in är arbetsalliansen, den emotionella relationen mellan terapeut och patient, behandlingens struktur, kontexten, terapeutens tilltro till sin teori och patientens tillit till terapeuten. Att göra rätt sak vid rätt tillfälle i förhållande till patienten, förväntningar på att behandlingen ska vara framgångsrik och upplevd kontroll över problemet. En viktig aspekt för framgångsrikt resultat är därför att välja en metod som du tror på och som passar just dig och dina behov just i denna fas av ditt liv.

Vilken yrkestitel ska terapeuten ha?

Psykolog, psykoterapeut, kurator. Vad är bäst? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Själva yrkestiteln säger, lika lite som den säger något om innehavarens personlighet, inget om vilken erfarenhet eller yrkesskicklighet behandlaren har. En studie gjord på depressionsbehandling visade att det inte var någon stor skillnad på utfall vad gällde terapiinriktningar och yrkestitlar. Det var däremot en märkbar skillnad på resultat mellan mottagningarna, vilket säger något om att det är många faktorer som samverkar.

Antal års erfarenhet behöver heller inte säga något om en persons kompetens. Vi kan stagnera i utvecklingen likaväl som att vår hunger på ny kunskap kan öka med åren. Vi kan bli klokare med åren likaväl som att vi kan bli avtrubbade och trötta på vårt yrke. Det finns forskning som visar på att en terapeut inte nödvändigtvis blir bättre med åren. Hur många timmar behandlaren lägger ner på att målmedvetet förbättra sin yrkeskompetens förklarar hens kompetens mer än någon annan enskild aktivitet.

Andra forskningsresultat visar på att terapeuter med bättre behandlingsresultat har en särskild sorts empatisk förmåga, är öppna för klientfeedback, är villiga att tvivla på sig själva och hela tiden tränar på att bli en bättre terapeut. Att det handlar om engagemang snarare än erfarenhet och metod.

Pröva sig fram

Oavsett vilken metod du väljer och vilken titel behandlaren har behöver du alltså få testa för att veta. Rätt för en är fel för en annan. I mötet ska du kunna känna dig trygg att öppna dig, känna tillit till att den du möter har kompetens för att hjälpa dig, känna dig lyssnad på, sedd och förstådd. Ofta behövs några samtal för att känna efter om terapeuten och metoden passar för just dig. Ibland känner du direkt att det känns rätt. Andra gånger känner du direkt att det känns fel. Ge då inte upp utan sök kontakt med en annan terapeut. Det är värt att ge det den tiden. Värt att ta dina behov på allvar och investera i den hjälp just du behöver.

Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.

Källor:

Havnesköld & Elmquist (2020): Psykoterapi: de sex grundläggande kompetenserna.

Ansök om legitimation - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Så är en superterapeut 5 oktober 2017 kl 12.10 - Vetenskapsradion På djupet | Sveriges Radio