Hur går terapin till?


Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och hoppas uppnå. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Jag uppmuntrar dig att vara öppen med hur du upplever kontakten och fråga om det du undrar.


Om vi kommer överens om att inleda ett samarbete fortsätter vi sedan med fördjupad kartläggning för att så tydligt som möjligt få en bild av problemet, hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro. Vi utforskar tidigare erfarenheter som på olika sätt kan ha påverkat dig och identifierar ohjälpsamma mönster, strategier och övertygelser. Du får under den inledande processen också ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för dig, vad som gör dig glad och vilket slags liv du vill leva. 


Vi arbetar sedan i terapin med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska, i riktning mot dina personliga livsmål. Tillsammans planerar vi hemuppgifter som du får utföra mellan sessionerna. Det kan exempelvis vara att identifiera problemsituationer, registrera tankar och känslor, öva andning och avslappning eller stegvis utsätta dig för jobbiga situationer (exponering) och testa nya strategier.


The more conscious we are of the interconnectedness of our thoughts and emotions, our choices and actions in the world, the more we can see with eyes of wholeness, the more effective we will be when faced with obstacles, challenges and stress.


Jon Kabat-Zinn