Hur går terapin till?

Förutsättningslöst möte

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och hoppas uppnå. Vi pratar om dina förväntningar och om hur vi skulle kunna jobba tillsammans. 

Kartläggning och målsättning

Tillsammans utforskar vi problemet, hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro. Vi utforskar tidigare erfarenheter och identifierar ohjälpsamma mönster. Du får formulera mål som ligger i linje med det liv du vill leva. 

Terapeutisk process

Vi arbetar med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska. Vi planerar hemuppgifter där du får öva på sådant som är kopplat till dina behandlingsmål. Att exponera dig för situationer som du tidigare har undvikit är också något vi kan öva på tillsammans, jag har möjlighet att följa med dig på plats.Den terapeutiska relationen

En av de verkningsfulla mekanismerna i psykoterapi är den terapeutiska relationen. Jag befinner mig i rollen som terapeut och du i rollen som klient, men vi möts samtidigt som människor som på många sätt sitter i samma båt. För mig är det grundläggande att ha ett förhållningssätt präglat av medveten närvaro, icke dömande och acceptans. 

Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Jag uppmuntrar dig att vara öppen med hur du upplever kontakten och fråga om det du undrar.

Vad kan jag få hjälp med i terapin?

Förändra negativa tankar

 • Bryta negativa tankemönster
 • Bryta ältande & grubblerier
 • Odla hjälpsamma tankar

Hantera känslor

 • Reglera och hantera svåra känslor
 • Förstärka behagliga känslor
 • Kunna varva ner och slappna av
 • Uppleva mer lugn och närvaro

Förändra beteenden

 • Våga göra saker du vill kunna göra
 • Ta tag i saker du skjuter upp
 • Etablera hälsosamma rutinerBli snällare mot dig själv

 • Kunna behandla dig med medkänsla
 • Stärka självförtroende & självkänsla
 • Kunna stå upp för dig själv
 • Utvecklas som människa

Förbättra relationer

 • Kunna uttrycka känslor och tankar
 • Våga visa och ta emot kärlek
 • Känna större tillit och trygghet

Hantera svåra situationer

 • Hantera svåra livssituationer
 • Bearbeta tidigare upplevelser

Förändring är möjlig

När vår omvärld eller våra relationer på olika sätt är otrygga utvecklar vi strategier för att skydda oss. Kanske tvingas vi bygga upp murar kring vår medfödda förmåga till trygghet, tillit, medkänsla och kärlek. Kanske tvingas vi sänka våra förväntningar på andra, hålla inne med våra känslor och kontrollera våra beteenden. Dessa förhållningssätt följer oss sedan under livets gång som mönster som påverkar vårt mående och våra relationer. De kan kännas som ofrånkomliga delar av vår personlighet, men när vi stannar upp och börjar utforska dem så märker vi att förändring faktiskt är möjlig.