Hur går terapin till?

Kontakten inleds med ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du behöver hjälp med och hoppas uppnå. Vi pratar om dina förväntningar och om hur vi skulle kunna jobba tillsammans. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med mig som terapeut, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt. Jag uppmuntrar dig att vara öppen med hur du upplever kontakten och fråga om det du undrar.

Om vi kommer överens om att inleda ett samarbete fortsätter vi att tillsammans utforska problemet, hur det påverkar din livskvalitet och begränsar din tillvaro. Vi utforskar tidigare erfarenheter som på olika sätt kan ha påverkat dig och identifierar ohjälpsamma mönster, strategier och övertygelser. Du får också ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för dig, vad som gör dig glad och vilket slags liv du vill leva.

Vi arbetar sedan i terapin med de känslor, tankar och beteenden som är problematiska, i riktning mot dina personliga livsmål. Tillsammans planerar vi hemuppgifter som du får utföra mellan sessionerna. Det kan exempelvis vara att identifiera problemsituationer, registrera tankar och känslor, öva andning och avslappning eller stegvis utsätta dig för jobbiga situationer och testa nya strategier. Att exponera dig för situationer som du tidigare har undvikit är också något vi kan öva på tillsammans, jag har möjlighet att följa med dig på plats. 

En av de verkningsfulla mekanismerna i psykoterapi är den terapeutiska relationen, där ett förhållningssätt präglat av medveten närvaro, icke dömande och acceptans bidrar till trygghet att utforska, medvetandegöra och förändra.

Vad kan jag få hjälp med i terapin?

Målsättning med terapin kan exempelvis vara att:

 • Bli snällare mot dig själv
 • Kunna hantera jobbiga känslor
 • Kunna bryta negativa tankemönster
 • Våga göra saker du vill kunna göra
 • Kunna varva ner och slappna av
 • Kunna stå upp för dig själv
 • Få en bättre balans i livet
 • Utvecklas som människa
 • Uppleva mer lugn och närvaro
 • Förbättra relationer
 • Stärka självförtroende och självkänsla
 • Minska prestationsångest och uppskjutande
 • Bearbeta händelser i livet
 • Etablera hälsosamma rutiner

Varför gå i terapi?

När vår omvärld eller våra relationer på olika sätt är otrygga utvecklar vi strategier för att skydda oss. Kanske tvingas vi bygga upp murar kring vår medfödda förmåga till trygghet, tillit, medkänsla och kärlek. Kanske tvingas vi sänka våra förväntningar på andra, hålla inne med våra känslor och kontrollera våra beteenden. Dessa förhållningssätt följer oss sedan under livets gång som mönster som påverkar vårt mående och våra relationer. De kan kännas som ofrånkomliga delar av vår personlighet, men när vi stannar upp och börjar utforska dem så märker vi att förändring faktiskt är möjlig.

Orsaker till att söka terapi

Det kan finnas många olika anledningar till att söka psykoterapi. Det kan vara en längtan efter förändring och utveckling. Behov av hjälp med att hantera förändringar i livet. Tankar och känslor som blivit till hinder i tillvaron. En tomhetskänsla. Något som skaver som är svårt att sätta fingret på. Det kan också vara orsaker såsom:

 • Nedstämdhet och depression
 • Ångest och rädsla
 • Stress och utmattning
 • Oro och ältande
 • Panikångest
 • Fobier
 • Sömnproblem
 • Ohälsosamma vanor
 • Isolering/hemmasittande  
 • Relationsproblem
 • Livskriser, sorg och separationer
 • Självkritik och låg självkänsla