Självhjälpsam

Livet innehåller ofrånkomligen svårigheter och utmaningar, alla känner vi ibland oro, ångest och nedstämdhet. Jag ville skriva en bok som inte är inriktad på en specifik diagnos utan på de processer som är gemensamma vid flera olika psykiska problem. 

I boken integreras KBT och ACT med tankesätt och verktyg från coaching och personlig utveckling. Den erbjuder verktyg för att hantera tankar och känslor och för att odla en vänskaplig och hjälpsam relation till dig själv. 

Boken kan användas som stöd och vägledning när livet är svårt men också när du vill utvecklas och nå nya mål. Den kan användas som självhjälpsbok eller i kombination med terapi eller coaching. Boken lär dig nya sätt att förhålla dig till dina tankar och känslor och uppmuntrar dig att agera i linje med dina värderingar och röra dig i riktning mot det som är meningsfullt för just dig i livet. 

Boken finns att köpa på bland annat Adlibris, Bokus och BoD. Den går även att beställa i samband med bokning och hämta på min mottagning.