BloggI bloggen kan du bland annat läsa om att hantera oro och stress, om att förstå sina känslor, om självmedkänsla, meditation och mänskliga behov.

Bok


I boken Självhjälpsam - stoppa självkritiken och bli vän med dig själv integreras KBT och ACT med tankesätt och verktyg från coaching och personlig utveckling. Den erbjuder verktyg för att hantera tankar och känslor och för att odla en vänskaplig och hjälpsam relation till dig själv. Boken kan användas som stöd och vägledning när livet är svårt men också när du vill utvecklas och nå nya mål, som självhjälp eller i kombination med terapi eller coaching.