Att få jobba med hjärtat

Jag grundade Samtalsplatsen 2019 delvis som en reaktion på den effektivisering som sorgligt nog kommit att prägla allt fler delar av den offentliga vården. Det kändes som att vi förväntades koppla bort hjärtat från arbetet och sätta kvantitet före kvalitet. Jag ville kunna erbjuda terapi där personen, inte diagnosen, står i centrum. Kunna se till hela personen och dess livssituation, inte bara ett symptom i taget. Kunna erbjuda den tid som var och en behöver och vara närvarande med varje unika människa jag möter.

Bakgrund

Jag är socionom i grunden och har vidareutbildat mig inom psykoterapi. Har jobbat med samtalsbehandling och coaching i 15 år, inom olika sektorer och i olika yrkesroller med det gemensamma målet att hjälpa människor att må bättre och komma i kontakt med styrka, mod och hopp.

Metod

De metoder jag arbetar utifrån är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and commitment therapy (ACT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Jag inspireras också av mindfulnessbaserad och compassionfokuserad terapi.

Kvalitetssäkring

Jag är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, vilket innebär att jag lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under IVO:s tillsyn. Jag har F-skattesedel och patientförsäkring. Går regelbundet i handledning hos legitimerad psykoterapeut och för journal. Jag arbetar självklart under tystnadsplikt och sekretess.

Erfarenhet

Jag var 23 år när jag började arbeta som sjukhuskurator. Jag hade förmånen att få tillhöra ett arbetslag med kuratorskollegor som generöst delade med sig av sin erfarenhet och erbjöd stöd och trygghet i det många gånger tuffa arbetet. Jag mötte människor som insjuknat i demens, personer som genomgick cancerbehandling och människor som befann sig i livets slutskede. Jag bodde sedan utomlands ett par år. Tillbaka i Sverige landade jag i Stockholm och arbetade några år med jobbcoaching och arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Jag var därefter med och startade upp en hälsomottagning där vi arbetade i team med att hjälpa människor att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Under senare år har jag arbetat som kurator på olika vårdcentraler.

Utbildning

2007 tog jag min socionomexamen. Under utbildningen gjorde jag praktik som sjukhuskurator och fältstudier i södra Indien.  Under de år jag bodde i Madrid gick jag en utbildning i emotionell intelligens och affektfokuserad terapi. Därefter har jag läst fristående akademiska kurser inom ledarskap, coaching, rehabilitering, positiv psykologi, friskfaktorer och hälsa. Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning och är nu inne på sista året på vidareutbildningen till psykoterapeut. Inriktningen är integrativ med psykodynamisk grund, vilken ger djup och bredd till KBT-utbildningen.