Socionom och terapeut


Jag grundade Samtalsplatsen 2019 efter att ha jobbat med samtalsbehandling och coaching sedan 2007. 
Jag vill verka för ett samhälle där människan och inte diagnosen står i centrum. Där det finns plats för var och en och där vi kan uppskatta varandras olikheter. 

Kuratorslegitimationen innebär att jag lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under IVO:s tillsyn. Jag har F-skattesedel och patientförsäkring. Går regelbundet i handledning hos legitimerad psykoterapeut, för journal enligt Patientdatalagen (i Kaddio journalsystem) och arbetar självklart under tystnadsplikt och sekretess.


Yrkesbakgrund


 • Kurator på Handens vårdcentral 
 • Kurator på Hälsomottagningen Handen, en specialistmottagning för människor med ohälsosamma levnadsvanor
 • Kurator på Gävle sjukhus, på onkologen, kvinnokliniken och demensmottagningen
 • Rehabiliteringscoach på Alma Folkhögskola, med arbetslivsinriktad rehabilitering för människor som varit sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa
 • IPS-handledare inom Huddinge kommuns socialpsykiatri, med arbetslivsinriktad rehabilitering för människor med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
 • Arbetsmarknadskonsulent på Huddinge kommun med att hjälpa människor bli självförsörjande 
 • Jobbcoach på Arbetsförmedlingen 

 • Utbildning


  2007 tog jag min socionomexamen. Under utbildningen gjorde jag en termins praktik som sjukhuskurator och en halv termin på fältstudier i södra Indien. Därefter har jag läst en diplomutbildning till livs- och karriärcoach samt fristående akademiska kurser inom ledarskap, coaching, arbetsrehabilitering, positiv psykologi, friskfaktorer och hälsa. Under de år jag bodde i Madrid gick jag en utbildning i emotionell intelligens och affektfokuserad terapi. 


  2014-15 gick jag under tre terminer en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) i kognitiv beteendeterapi. Utbildningen inkluderade 50 timmar egenterapi och 120 timmar handledning i grupp. 2022 påbörjade jag den treåriga utbildningen (steg 2) för att bli legitimerad psykoterapeut. Inriktningen är integrativ med psykodynamisk grund.  Mer om mina erfarenheter kan du läsa på Linkedin