Mer om mig

Jag heter Emma Henriksson och är socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är 37 år, växte upp i Gävle, studerade i Örebro och har bott i Stockholm sedan 2010. Under tolv års tid har jag jobbat med samtalsbehandling i olika former. 


Jag startade Samtalsplatsen 2019 för att kunna jobba med det som för mig är det mest meningsfulla, på det sätt som jag tror på. 

Emma är lätt att samarbeta med. Lyhörd, varm och vågar tänka nytt. Hon är en mycket god lyssnare och kurator, hon har lång erfarenhet och bred kompetens, jag rekommenderar henne alltid varmt för samtal och stöd till caféets kunder. 

Caroline Edgren, grundare Livingroom coffee and connection

Legitimation och kvalitetssäkring

Kuratorslegitimationen innebär att jag lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen är en garanti för att jag har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs samt arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Yrkestiteln är skyddad och får endast användas av den som har legitimation. Jag går regelbundet i handledning hos legitimerad psykoterapeut och för journal enligt Patientdatalagen (i Kaddio journalsystem). Är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och finns med på deras behandlarlista.

 • Legitimation 
 • Evidensbaserad praktik
 • F-skattesedel
 • Patientförsäkring
 • Tystnadsplikt 
 • Sekretess
 • Journalföring 

Behandlingsfilosofi

Mitt mål är att bidra till ökad hälsa och välmående både på individ- och på samhällsnivå. Jag vill verka för ett samhälle anpassat för människan, där vi får vara de vi är och inte behöver låta oss inordnas i kategorier eller pressas in i färdiga mallar. Där det finns en plats för var och en och där vi kan uppskatta varandras olikheter. Där människan och inte diagnosen står i centrum. Där vi uppmärksammar det friska, drömmarna, att ett annat liv är möjligt.


Vi behöver minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Alla mår vi periodvis dåligt, det är en del av att vara människa. Ibland mår vi dock så dåligt att vi inte på egen hand lyckas ta oss vidare. Jag vill då erbjuda det jag fått höra från många att de saknat. En behandling utan väntetid och utan långa utredningar till ett rimligt pris. För att komma hit krävs ingen diagnos. Inget problem är för litet eller oväsentligt, det betydelsefulla är hur du upplever det.

Kropp, själ och psyke är en helhet och kan inte separeras från varandra. Att enbart rikta in sig på ett symptom i taget och behandla det avskilt från helheten fungerar bara kortsiktigt. De symptom som uppstår när vi mår psykiskt dåligt har sitt ursprung i något och ingår i ett sammanhang. Vi människor påverkas både av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Det vi är med om under livet, den miljö vi befinner oss i och de människor vi har i vår närhet påverkar oundvikligen hur vi mår. Det handlar inte bara om hur vi tar det utan också om hur vi har det. Dessutom påverkar våra levnadsvanor också hur vi mår på insidan. Hur mycket vi rör på oss, hur vi sover, hur stressigt vi har det, vad vi äter och vad vi dricker. I terapin är allt detta viktigt att ta hänsyn till.

Yrkesbakgrund

 • Kurator på vårdcentral, med behandling av psykisk ohälsa
 • Kurator på specialistmottagning för ohälsosamma levnadsvanor
 • Sjukhuskurator
 • Rehabiliteringscoach med arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa
 • Arbetsmarknadskonsulent inom kommunal verksamhet, med att hjälpa människor till egen försörjning
 • Jobbcoach på Arbetsförmedlingen

Utbildning

2007 tog jag examen på Socionomprogrammet, en 3,5 årig högskoleutbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att jobba förebyggande, stödjande och behandlande med människor som befinner sig i utsatta och svåra livssituationer. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och förståelse för samspelet mellan individ och det omgivande samhället. Individperspektivet kompletteras med samhälls- och kulturanalys. Människan betraktas som en del av ett socialt och kulturellt sammanhang, och begrepp som självkänsla, diagnoser och psykisk ohälsa ses i en samhällelig kontext. Hänsyn tas till hur faktorer som makt och sociala orättvisor påverkar vår hälsa. 


Förutom socialt arbete innehåller socionomutbildningen bland annat studier i psykologi, rättsvetenskap, sociologi och socialpolitik. Under utbildningen gjorde jag en termins praktik som sjukhuskurator och en halv termin på fältstudier i södra Indien. Som examensarbete intervjuade jag ungdomar som lyckats lämna en kriminell livsstil.

Därefter har jag under tre terminer läst en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) i kognitiv beteendeterapi. Utbildningen ger kompetens och behörighet att bedriva psykoterapi, samt behörighet att gå den tvååriga påbyggnadsutbildningen till psykoterapeut. Utbildningen inkluderade 50 timmar egenterapi och 120 timmar handledning i grupp. 


Därtill har jag läst en diplomutbildning till livs- och karriärcoach samt fristående akademiska kurser inom ledarskap, coaching, arbetsrehabilitering, positiv psykologi, friskfaktorer och hälsa. Jag gick även en åtta månaders utbildning i emotionell intelligens och affektfokuserad terapi på universitetet under de år jag bodde i Madrid.


Mer om mina utbildningar och erfarenheter hittar du på Linkedin

She’s always been a good listener, which is why I wasn’t surprised to learn that she chose to become a therapist. Emma is warm, friendly and softly spoken, but also filled with deep convictions, and what I interpret as an unusually strong internal compass.


Patrik Edvardsson, intervju i The weak ties projekt