Terapi på dina villkor

Mår du inte så bra eller vill du ha en förändring i ditt liv? Då är du varmt välkommen till en trygg plats där du får landa och ta dig tid. Där det är du som människa och din värld som är i fokus. Här får du utrymme att ta dina behov på allvar och hjälp att förändra. Jag är närvarande med dig för att komma fram till vad just du behöver för att må bra. Terapin utformas utifrån dina förutsättningar, med dina personliga mål som utgångspunkt.

Jag som grundat Samtalsplatsen heter Emma Henriksson och är socionom, terapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. De metoder jag i huvudsak arbetar utifrån är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). Jag har också med mig den psykodynamiska terapins utvecklingspsykologiska och relationella perspektiv. 


Jag tar emot både på mottagning och via telefon/video. Har även möjlighet att mötas upp på annan plats för exponeringsträning. Pris per session (50 min): 

Mottagning/telefon/video - 950 kr 

Mötas upp på annan plats - från 1500 kr 

Kontaktorsaker

Det kan finnas olika anledningar till att söka psykoterapi. Det kan exempelvis vara behov av hjälp med att hantera förändringar i livet. Det kan vara tankar och känslor som på olika sätt blivit till hinder. Det kan vara en upplevelse av att inte känna igen sig själv eller att något skaver som är svårt att sätta fingret på. Det kan också vara orsaker såsom: 


 • Nedstämdhet och depression
 • Ångest och rädsla
 • Stress och utmattning
 • Oro och ältande
 • Panikångest
 • Fobier
 • Sömnproblem
 • Ohälsosamma vanor
 • Relationsproblem
 • Livskriser, sorg och separationer
 • Självkritik och låg självkänsla
 • Behov av stöd i kontakt med myndigheter och Försäkringskassa
 • Vad kan jag få hjälp med i terapin?

  Målsättning med terapin kan exempelvis vara att: 
  • Våga agera i linje med det som är viktigt för dig
  • Kunna sätta gränser och stå upp för dig själv 
  • Få en bättre balans i livet
  • Kunna hantera svåra känslor 
  • Kunna bryta negativa tankemönster
  • Uppleva mer lugn och närvaro i ditt liv
  • Förbättra relationer
  • Stärka självförtroende, självkänsla och självmedkänsla
  • Minska prestationsångest och uppskjutande
  • Bearbeta händelser i livet
  • Etablera hälsosamma rutiner