Välkommen till en trygg plats där du och dina behov står i centrum


Här får du landa och ta dig tid, på en plats där det är du som människa och din värld som är i fokus. En plats där du inte är en i mängden. Där du får vara viktig. Här får du utrymme att ta dina behov på allvar och hjälp att förändra.

Jag som driver Samtalsplatsen heter Emma Henriksson och är socionom, terapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är närvarande med dig för att komma fram till vad just du behöver för att må bra.

För mig är det självklart att i terapin ta hänsyn till helheten och att anpassa behandlingen till den unika människan. Terapin utformas utifrån dina förutsättningar, med dina personliga mål som utgångspunkt.

Kanske känner du behov av en långvarig kontakt där vi går på djupet, utforskar och bearbetar återkommande mönster, eller kanske söker du en kortare samtalsserie där vi jobbar mer praktiskt och målinriktat här, nu och framåt. 

Emma Henriksson

Socionom. Terapeut. Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. 


KBT med en djupare grund


De metoder jag i arbetar utifrån är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and commitment therapy (ACT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Jag inspireras också av mindfulnessbaserad och compassionfokuserad terapi. 


Min pågående utbildning till psykoterapeut har en psykodynamisk grund, vilket ger mig ett djupare och bredare perspektiv som tar hänsyn till hur erfarenheter från tidigare i livet påverkar vårt fungerande här och nu, hur gamla mönster återupprepas i nya relationer och hur omedvetna faktorer styr vårt agerande. 


När vår omvärld eller våra närmaste relationer är otrygga utvecklar vi olika sätt att skydda oss. Vi tvingas bygga upp murar kring vår medfödda förmåga till trygghet, tillit, medkänsla och kärlek. Sänka våra förväntningar på andra. Hålla inne med våra känslor. Kontrollera våra beteenden. 


Dessa förhållningssätt till världen, tillkomna av nödvändighet, följer oss sedan under livets gång som mönster som påverkar vårt mående och våra relationer. De kan kännas som ofrånkomliga delar av vår personlighet, men när vi stannar upp och börjar utforska dem så märker vi att förändring faktiskt är möjlig. 


Pris per session


Mottagning/telefon/video (50 min) - 950 kr

Hembesök/exponeringsträning på annan plats - från 1500 krOrsaker till att söka terapi


Det kan finnas många olika anledningar till att söka psykoterapi. Det kan vara en längtan efter förändring och utveckling. Behov av hjälp med att hantera förändringar i livet. Tankar och känslor som blivit till hinder i tillvaron. En tomhetskänsla. Något som skaver som är svårt att sätta fingret på. Det kan också vara orsaker såsom:

 • Nedstämdhet och depression
 • Ångest och rädsla
 • Stress och utmattning
 • Oro och ältande
 • Panikångest
 • Fobier
 • Sömnproblem
 • Ohälsosamma vanor
 • Isolering/hemmasittande  
 • Relationsproblem
 • Livskriser, sorg och separationer
 • Självkritik och låg självkänsla
 • Behov av stöd i kontakt med myndigheter


Vad kan jag få hjälp med i terapin?


Målsättning med terapin kan exempelvis vara att: 
 • Bli snällare mot dig själv
 • Kunna hantera jobbiga känslor
 • Kunna bryta negativa tankemönster
 • Våga göra saker du vill kunna göra
 • Kunna varva ner och slappna av
 • Kunna stå upp för dig själv
 • Få en bättre balans i livet
 • Utvecklas som människa
 • Uppleva mer lugn och närvaro
 • Förbättra relationer
 • Stärka självförtroende och självkänsla 
 • Minska prestationsångest och uppskjutande
 • Bearbeta händelser i livet
 • Etablera hälsosamma rutiner