Samtalsplatsen KBT Stockholm

Mår du inte så bra eller vill du ha en förändring i ditt liv? 

Du är varmt välkommen till en plats där du får landa och ta dig tid. Här får du utrymme att ta dina behov på allvar och hjälp att förändra. Här är det du som människa och din värld som är i fokus. Jag är närvarande med dig för att komma fram till vad just du behöver för att må bra och röra dig i rätt riktning. 

Om terapeuten 

Jag som grundat Samtalsplatsen heter Emma Henriksson. Jag är socionom och KBT-terapeut med tio års erfarenhet av samtalsbehandling och coaching. Är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator vilket innebär att jag lyder under hälso- och sjukvårdslagen och arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har patientförsäkring och arbetar under tystnadsplikt och sekretess. Är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och finns med på deras behandlarlista

 • Legitimerad kurator
 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Patientförsäkring
 • Diplomerad livs- och karriärcoach 

Mottagning i centrala Stockholm

Jag tar emot på en liten personlig mottagning på Riddarholmen, nära Stockholms central och Gamla stan. Om du vill kan vi ta en promenad eller sitta ute istället. Det finns också möjlighet att boka samtal via telefon eller Skype. 

KBT

Kognitiv beteendeterapi för behandling av psykisk ohälsa och förändring av ohälsosamma vanor
 • Nedstämdhet och depression
 • Oro och ångest
 • Stress och utmattning
 • Social ångest och social fobi
 • Fobier
 • Sömnproblem
 • Ensamhet och relationsproblem
 • Livskriser
 • Ohälsosamma vanor
 • Självkritik och låg självkänsla

Coaching

Coaching för personlig utveckling och karriärutveckling
 • Personlig utveckling
 • Karriärutveckling
 • Jobbcoaching
 • Livsstilsförändring 
 • Förbättrad hälsa
 • Nå specifika mål 
 • Lösa specifika problem

Vad är KBT? 

Både som terapeut och som coach jobbar jag utifrån Kognitiv beteendeterapi. KBT har ett starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för många typer av psykiska problem och för beteende- och livsstilsförändring. Det är en handlings- och målinriktad metod som har sin utgångspunkt i din nuvarande livssituation och det som är viktigt för dig i livet. KBT har utvecklats utifrån inlärningspsykologi och kognitiv teori. Kortfattat handlar det om hur våra tankar, känslor och beteenden samverkar och ömsesidigt påverkar varandra. Våra tanke- och beteendemönster är inlärda och kan därmed läras om. I terapin jobbar vi med beteendeanalys för att få en detaljerad bild av vad som orsakar problemet, med problemlösning och med färdighetsträning. Du lär dig mer om dig själv, hur du fungerar och vad du behöver. Du får öva nya sätt att tänka, förhålla dig till känslor och agera. Du får öva medveten närvaro, acceptans och självmedkänsla. 

Hur går det till? 

I KBT liksom i coaching är utgångspunkten att det är du som är experten på dig själv och ditt liv. Jag strukturerar arbetet och har en aktiv roll. Behandlingen är ett samarbete där jag hjälper dig att komma fram till dina egna svar och dina egna bästa sätt att hantera livet. Grunden för framgångsrik terapi är att du känner dig trygg med terapeuten, har tillit till metoden och känner att du kan prata om det som för dig är viktigt.

Det första mötet är ett förutsättningslöst möte där du får berätta om vad du vill ha hjälp med och vill uppnå med kontakten. Kom ihåg att inget problem är för litet eller oväsentligt, det som har betydelse är hur du upplever det.
Dina värderingar är grunden för de behandlingsmål vi sätter upp. Du får i terapin ägna tid åt att fundera på vad som är viktigt för just dig. Vad gör dig glad? Vilken slags liv vill du leva? I vilken riktning vill du röra dig? I coaching börjar vi ganska omgående med att du får sätta upp mål och delmål. I terapi gör vi under de första sessionerna en kartläggning av din nuvarande situation, hur problematiken utvecklats och hur den påverkar dig. Du får därefter sätta upp mål och delmål och vi utformar en handlingsplan. Tillsammans planerar vi hemuppgifter kopplade till dina mål som du får utföra mellan sessionerna. Syftet är att se till att du så snart som möjligt omsätter dina insikter i handling. I behandlingen får du både jobba med att förändra det som går att påverka och med att odla ett nytt förhållningssätt till det som är, dina tankar och känslor. I samtalen lägger vi störst tonvikt på dina styrkor och resurser och på det du gör som fungerar. Vi utvärderar löpande kontakten för att säkerställa att vi rör oss framåt och använder tiden till det som är viktigt för dig. 

Hur ofta och hur länge? 

Både KBT-behandling och coaching anpassas efter dina individuella behov och önskemål. Det är vanligt att i KBT träffas en gång i veckan under 10-20 veckor, men kontakten kan pågå både längre och kortare tid. Ibland räcker det med några enstaka sessioner. Ibland passar det bättre att komma varannan vecka. Jag anpassar upplägget efter dig. Varje session pågår mellan 45 och 60 minuter. Jag arbetar bara med några få personer i taget för att säkerställa att du får den tid och den uppmärksamhet du förtjänar. 

Vill du veta mer? 

Du är alltid välkommen att kontakta mig med dina frågor och funderingar. Om du inte känner dig riktigt redo att boka terapi eller coaching kan ett första steg vara att läsa e-boken Självhjälpsam. Mer om den kan du läsa här 

" The more conscious we are of the interconnectedness of our thoughts and emotions, our choices
and actions in the world, the more we can see with eyes of wholeness, the more effective we will be when faced with obstacles, challenges and stress" -  Jon Kabat-Zinn