Att vara introvert i ett extrovert samhälle

Var och en föds vi med en viss läggning som förblir mer eller mindre stabil genom livet. Ett sådant personlighetsdrag är var vi placerar oss på spektrumet mellan det introverta och det extroverta. Det finns ingen människa som är renodlat introvert eller extrovert. Dessutom samspelar det med våra övriga personlighetsegenskaper och livserfarenheter.

Den extroverta samhällsnormen

Cirka trettio procent av befolkningen ligger närmare den introverta polen. Trots det präglas vårt samhälle av ett extrovert ideal. En personlighet som är social, utåtriktad och trivs i centrum höjs upp som det eftersträvansvärda, medan introversion och de närliggande egenskaperna känslighet, allvarsamhet och blyghet nedvärderas. 

Extraversion har blivit den norm som de flesta av oss upplever att vi måste rätta oss efter. Många utbildningar och arbetsplatser är utformade för personer som uppskattar grupparbete och hög stimulansnivå. Kontorslandskap och brainstorming i grupp är vanligt förekommande. Vi förväntas ha social kompetens och sälja in våra personliga varumärken. Delta i kick-offs och företagsmingel.

När normen krockar med personligheten

Det extroverta idealet gör att många människor går genom livet med en upplevelse av att inte riktigt duga till. Att det är något fel med att vara tyst, eftertänksam och tillbakadragen. Gamla kommentarer kan hänga sig kvar och inta formen av automatiska negativa tankar, göra att de anstränger sig för att passa in och inte verka tråkiga. Pushar sig själva att prata mer och säga intressanta saker. Tvingar sig att följa med på fester och mingel, trots att de hellre skulle ha velat stanna hemma och läsa en bok.

Olika energikällor

Introversion förväxlas ibland med blyghet och med social fobi men det är inte samma sak. En introvert läggning handlar inte i grunden om rädsla för negativa omdömen utan om hur vi svarar på stimulans. Den grad av yttre stimulans som behövs för att vi ska fungera bra. 

Personer som är mer extrovert lagda behöver mycket stimulans för att inte bli uttråkade. De får energi utifrån, kan ladda batterierna bland människor och trivs i sociala sammanhang med mycket prat. När de får för lite stimulans kan de bli uttråkade och rastlösa. 

Personer som är mer introvert lagda behöver mindre stimulans för att känna sig levande. De får sin energi från den inre världen och brukar uppskatta läsande, reflekterande och djupa samtal med en person i taget. Återhämtningen sker genom att ha tid för sig själv. När introverta blir överväldigade av för mycket stimulans förlorar de energi och kan känna sig tomma och utmattade. 

Djup och fokus

Introversion är inte detsamma som att vara osocial och ogilla kontakt med människor. De flesta introverta gillar att umgås med andra människor men träffar helst en eller två åt gången. De värderar få men djupa relationer framför många, ytliga, kontakter och föredrar djupa diskussioner framför småprat. 

I arbetslivet tenderar mer extrovert lagda personer att ta tag i uppgifter direkt och ta snabba beslut. De har inget emot att göra flera saker samtidigt. Mer introverta personer jobbar ofta mer metodiskt och övertänkt. De gillar att fokusera på en sak i taget och kan uppnå djup koncentration. 

Extroverta tenderar att i sociala situationer vara självsäkra och dominanta. De tänker högt och uttrycker sig spontant, gillar att prata och blir sällan svarslösa. De är i stort behov av sällskap och har svårare för ensamhet. Introverta kan också ha god social förmåga och uppskatta både fester och möten men blir snabbare utmattade. De brukar lyssna mer än de pratar och tänka efter innan de formulerar sig. Upplever det ofta lättare att formulera sig skriftligt än muntligt.

Att få vara de vi är

Alla våra personlighetsdrag har sina fördelar och sina nackdelar. Problemet uppstår när vi betraktar vissa personlighetsdrag som eftersträvansvärda och andra som svagheter. 

I naturen finns ett syfte med att vi är olika. Det har under människans historia inneburit en överlevnadsfördel för gruppen att ha en mix av personligheter som kompletterar varandra. De som har svårt att passa in i dagens västerländska samhälle har stora fördelar under andra slags livsvillkor.

Det vi alltid måste ha i minnet är att olika inte betyder sämre eller bättre. Huvudsaken är att var och en hittar det vi trivs med. Inte måste sträva efter att trycka in oss i en form som inte passar. Inte behöver definiera oss som det ena eller det andra, inte behöver låta oss låsas fast vid en stabil bild av hur vi är eller hur vi borde vara. Inte behöver låta oss begränsas av erfarenheter och etiketter från det förflutna. 

Vi är fria att vara så mycket mer.


Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.


Lästips:

L. Jonkman: Introvert - den tysta revolutionen

S. Cain: Tyst - om de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns