Intolerans för osäkerhet vid ångestproblematik

Känslan ångest uppstår när vi upplever ett hot eller tänker på en potentiellt negativ framtida händelse. Vid ångestproblematik är det ofta svårt att hantera ovisshet. Ett vanligt sätt att hantera eller undvika ångesten är att ägna sig åt så kallade säkerhetsbeteenden, till exempel att söka försäkringar om att allt är bra. Att söka försäkringar kan tillfälligt dämpa ångesten, men i längden bidrar det till att ångesten vidmakthålls då beteendet lurar oss att vi är säkra så länge vi ägnar oss åt det.

Ökat under de senaste åren

Både intoleransen för ovisshet och ångestnivån har under de senaste åren ökat. Det finns evidens för att ökningen tycks vara associerad med den ökande mobil- och internetanvändningen. Det kan finnas ett kausalt samband mellan dessa två på så sätt att den konstanta uppkopplingen ökar tillgången till försäkrande information i syfte att reducera ovissheten och därmed ångesten. Mobilen är ständigt närvarande. Den erbjuder både omedelbar bekräftelse och ångestlindring. Den ger oss ögonblicklig tillgång till larmcentralen, till anhöriga och till informationskällor. Den ger oss även distraktion som hjälper oss fly från känslor av ångest eller tristess.

Mobilen som ett säkerhetsbeteende

Mobilanvändningen blir således ett ständigt närvarande säkerhetsbeteende som förstärker vår intolerans för ovisshet och ångest. Paradoxalt nog leder detta säkerhetsbeteende istället till att ångesten ökar.

En viktig behandlingsingrediens vid ångestproblematik är att avstå från dessa säkerhetsbeteenden och öva på att vara i känslan utan att agera. Ovisshet är en ofrånkomlig del av människans livsvillkor. En del vi kan lära oss att leva med. Mobilen förhindrar denna till livet hörande dagliga exponering för ångest och ovisshet.


Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.


Källa: Carleton, Desgagné, Krakauer & Hong (2018): Increasing intolerance of uncertainty over time: the potential influence of increasing connectivity.