KBT vid depression

I depressionsbehandling och vid nedstämdhet är beteendeaktivering en viktig del. Det bygger på kunskapen om att vi, genom att göra, kan framkalla nya känslor. Ibland funkar det inte att vänta på att lusten ska komma. Lusten kommer så småningom när vi börjar göra sådant vi vet är bra för oss, sådant vi brukar tycka om, sådant som för oss känns meningsfullt.

Beteendeaktivering bygger på antagandet att det bästa sättet att minska depressiva symptom och åstadkomma långsiktiga förändringar i livet är att närmare undersöka hur vi tillbringar vår tid, förstå vad som är viktigt för oss, relatera detta till hur vi mår och sedan börja göra lämpliga förändringar i vår vardag.

Det handlar om att lära sig ett annat sätt att strukturera sina dagar som gör det mer sannolikt att vi upplever fler positiva situationer. Det är mycket svårare att känna sig deprimerad om vi regelbundet ägnar oss åt aktiviteter som ger oss glädje eller en känsla av att ha åstadkommit något.

Meningsfullheten viktig

Ibland kan vi känna oss nedstämda trots att vi är aktiva, men det handlar då många gånger om att de aktiviteter vi fyller våra dagar med inte känns meningsfulla eller belönande. Det vi ägnar oss åt en större del av vår vakna tid kanske i själva verket krockar med våra värderingar och livsmål. Vi kanske har ett arbete där vi har arbetsuppgifter som varken känns viktiga eller givande, eller ägnar hela vår fritid åt att prioritera andras behov. Det handlar alltså inte bara om hur ofta vi gör olika aktiviteter utan även om hur belönande vi upplever dem.

Depressionens onda cirkel

Ju mer nedstämda vi känner oss, desto mindre energi får vi och desto mindre tenderar vi att göra. Detta leder ofta till problem i vardagen vilket gör oss mer nedstämda och vi får ännu mindre lust att göra saker och ting. Vi börjar undvika saker i livet som tidigare brukade kännas lustfyllda och givande, vilket även det bidrar till att vi blir mer nedstämda. Det kallas för depressionens onda cirkel.

Beteendeaktivering handlar om att jobba med att förändra sina beteenden som en metod för att ändra sina tankemönster, sin sinnesstämning och i förlängningen hela den generella livskvaliteten. I behandlingen arbetar vi med livssituationen här och nu och gör stegvis förändringar som syftar till att förbättra framtiden.

Jobba utifrån och in

Det är inte alltid det går att identifiera orsaken till att vi har börjat känna oss deprimerade, och även om vi skulle hitta anledningen måste vi ändå hantera den situation vi befinner oss i här och nu. I KBT behandling börjar vi därför med att ändra beteendet, i detta fall genom att fylla på med aktiviteter som ger ökad glädje och meningsfullhet. Denna beteendeförändring leder till att vi börjar uppleva positiva förändringar i energinivå, motivation, tankemönster och sinnesstämning. Det betyder alltså inte att vi ignorerar tankar eller känslor, utan att vi jobbar ”utifrån och in” snarare än ”inifrån och ut”.

Istället för att tänka på det vi borde göra, försöka framkalla motivationen eller vänta på att det ska känns bra så vänder vi på det. Börjar göra ändå och litar på att känslan kommer efter. Kanske inte omedelbart, men i det långa loppet. Det måste inte kännas bra för att kunna göra. Intentionen med aktiviteten är det viktiga just nu. Att du gör för att du vet att det är bra för dig. För att ta hand om dig.

Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.


Källa: 

Ekers & Dawson: Beteendeaktivering för depression.

Lästips: 

Teasdale, Williams & Segal: Mindfulnessbaserad självhjälp: en övningsbok vid depression, oro och ångest.