Mänskliga behov

So why, in western psychology, have we been so focused on the dark side of human nature? Categorizing problems helps us study them and then, it is hoped, cure them in the most scientific and economically efficient way. But often we give so much attention to our protective layers of fear, depression, confusion and aggression that we forget who we really are.


Jack Kornfield


Mänskliga behov


Vi människor blir till och lever i en kontext som vi ständigt formar och formas av. Vi är en del av vår omgivande miljö och har, liksom allt levande, vissa grundläggande behov. När våra behov inte tillgodoses kan symptomen i oss mycket väl vara en signal om att något fattas. Många gånger är vi dock så snabba med att försöka eliminera symptomen att vi glömmer att undersöka vad de kan ha att säga oss. 


Trygghet


Alla människor har behov av trygghet. En livsmiljö där vi känner oss trygga. En viss kontroll och förutsägbarhet över vår egen värld. En känsla av sammanhang, av att världen är någorlunda begriplig. Veta ungefär vart vi är på väg och varför. Kontinuitet, ramar och struktur bidrar många gånger till en känsla av trygghet. När trygghetsbehovet inte tillgodoses uppkommer rädsla och oro.


Kärlek


Vi behöver kärlek, gemenskap och samhörighet. Känna oss sedda och hörda. Älska och känna oss älskade. Känna närhet. Ge och ta emot stöd. Känna oss förstådda och meningsfulla. När behovet av kärlek inte tillfredsställs känner vi sorg och nedstämdhet.


Frihet


Vi har behov av frihet. Av att kunna välja och agera enligt vad vi anser rätt och riktigt. När detta behov inte tillgodoses, och vi känner oss begränsade, uppkommer känslor av ilska och irritation. 

Meningsfullhet


Vi behöver känna mening. Engagera oss i sådant vi upplever meningsfullt och utnyttja och utveckla våra kunskaper och färdigheter. När vi saknar meningsfullhet kan vi känna oss tomma och nedstämda. 


Balans 


Vi behöver en balans mellan förbrännande och återuppbyggande krafter. Aktivering och återhämtning. Näringsrik kost. Fysisk aktivitet. Mental vila. Kroppslig avslappning. Sömn.  


Vad behöver du just nu?


Nästa gång du känner dig nedstämd. Irriterad. Orolig. Stanna upp en stund. Vad behöver jag just nu? Är det något jag saknar? Kan jag själv göra något för att tillgodose behovet? Finns det någon jag kan vända mig till?