Mindfulness

It is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving.
Mother Teresa


Vi lever i en värld av görande. Sedan vi var små har vi fått lära oss att göra värderas högre än att vara. Vi har belönats och uppmuntrats när vi presterat och fått bra resultat. Men få av oss har fått lära oss hur man gör för att ”bara vara”. 

Varande handlar om att vi är tillräckliga bara genom att vi är. Om att vi inte behöver göra något för att vara värdefulla. Behöver inte kompensera för några brister. Bara tillåta oss att vara precis de vi är.

Därmed inte sagt att vi ska sluta sträva efter att utvecklas, prestera och få resultat och istället bara sätta oss ner och meditera. Att jobba hårt, anstränga sig och skapa resultat är många gånger högst meningsfullt och belönande. Felet vi gör är att vi kopplar dessa prestationer till vårt värde som människor. 

Att socialisera ska inte vara en prestation. Att bli omtyckt ska inte vara en prestation. Att bli älskad ska inte vara en prestation. Vi är precis lika värdefulla de dagar vi inte utför något alls, misslyckas med att nå önskat resultat, gör bort oss eller blir avvisade. Vi kan göra precis samma saker som vi redan gör men med en annan mental inställning. Med en närvaro som inte dömer, kommenterar eller kämpar emot det som är.

Varandet är något vi alla kan öva på. Det brukar kallas för mindfulness eller medveten närvaro. Ordet mindfulness har tyvärr blivit ett slitet begrepp som får en del att dra öronen åt sig. Det kanske väcker associationer till något varmt och mysigt, lite flummigt och religiöst. Men om vi skippar ordet. Istället fokuserar på vad det handlar om. Att vara närvarande i nuet. Det är ingen metod. Det är en basal mänsklig förmåga som vi i vårt splittrade samhälle behöver återerövra. Essensen i närvaron är just att göra varje stund din egen. Vara i stunden och uppleva världen genom dina sinnen, istället för att dras iväg i dina tankar om det du upplever, det du gjort eller det du ska göra.

Medveten närvaro är som en muskel av uppmärksamhet. Det krävs träning för att kunna vara här och nu. Daglig och långsiktig träning. Målet är att kunna känna det du känner, kunna vara med det som är och kunna vara den du är utan att döma och kritisera. Kunna känna glädje när du är glad, utan att förta känslan av tankar som funderar kring hur länge detta egentligen kommer att vara. Kunna vara ledsen när du är ledsen, utan att lägga på ett extra lager lidande genom att tänka att du inte borde känna som du känner. Kunna känna smärta när du känner smärta, utan att lägga till ännu mer smärta genom att tänka att det aldrig någonsin kommer att gå över. Kunna möta den du möter, utan att fastna i tankar om hur den andre kan tänkas uppfatta dig. Kunna vara i skogen när du är i skogen, utan att låta ältandet av ett upplevt misstag förra veckan ta över hela upplevelsen. Även när du ägnar dig åt planering av framtiden eller analys av det som varit kan du vara i nuet när du gör just det. Och göra enbart det.

Nuet är det enda du kan påverka just i denna stund. Det förflutna har redan hänt och framtiden är ofrånkomligen oförutsägbar. Om du håller dig till nuet och fokuserar på det du kan kontrollera precis här och nu, har du nästan alltid tillräckliga resurser inom dig för att hantera den aktuella situationen.


Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.


Källa: E. Henriksson: Självhjälpsam

Lästips:

Ola Schenström (2007): Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro.

Åsa Nilsonne (2007): Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro.

Eckhart Tolle (2007): The power of now.