Negativa tankar och tankefällor

Det finns en rad förvrängda tolkningar, så kallade tankefällor, som vi människor vanemässigt tenderar att använda och som bidrar till att vi tolkar situationer som hotfulla och oss själva som maktlösa. Dessa tankefällor är endimensionella, förvrängda och generaliserande och de gör vårt synfält snävt. Styr vårt fokus till enskilda negativa detaljer i sammanhanget och vi missar därmed andra möjliga förklaringar och förhindras att se objektivt på situationen. Genom att känna till följande generella tankefällor upptäcker du dem lättare när de dyker upp och kan då i stunden ifrågasätta din automatiska tolkning och göra en mer medveten tolkning där du ser mer objektivt på situationen.

Mentalt filter

Du väljer ut en eller några negativa detaljer ur en situation som i sin helhet egentligen inte alls varit särskilt negativ. Du bortser från alla de positiva och neutrala detaljer som skulle kunna ge en nyanserad bild av situationen. Du har lättare att se brister och fel hos dig själv än styrkor och färdigheter.

Övergeneralisering

Du drar, utifrån en negativ händelse, slutsatsen att allt annat också är, eller kommer att bli, fel, dåligt och misslyckat. Du misslyckas med en uppgift och tänker att det betyder att du också kommer att misslyckas med andra saker och att du är en misslyckad person.

Allt eller inget

Du delar vanemässigt in människor eller händelser i antingen eller-kategorier, svart eller vitt. Antingen har du lyckats totalt eller misslyckats helt och hållet. Antingen är du en bra person eller en dålig. Antingen är du intressant eller tråkig. Omtyckt eller ogillad. Kanske har du en hög ambitionsnivå men känner dig aldrig helt nöjd eftersom allt aldrig blir hundra procent perfekt.

Diskvalificera det positiva

Du förminskar betydelsen av positiva erfarenheter, handlingar, prestationer eller personliga egenskaper. Avfärdar komplimanger och beröm. Bortser från dina positiva egenskaper och räknar bara dina svagheter. Uppmärksammar inte det positiva som faktiskt händer.

Tankeläsning

Du tror dig veta vad andra tänker utan att ha tillräckligt underlag. Du tror att andra människor har negativa åsikter om dig eller inte gillar dig utan att ha några egentliga bevis för det.

Hoppa till slutsatsen

Du blir snabbt övertygad om att saker och ting kommer att gå fel och att något negativt kommer att inträffa. Du utgår från att de egna förväntningarna redan är ett faktum.

Uppförstoring och förminskning

Du tenderar att överskatta risken för att inte lyckas med saker och ting och underskatta din egen förmåga. Samtidigt kanske du överskattar andra personers duglighet.

Katastroftänkande

Du överskattar risker eller negativa konsekvenser av handlingar eller händelser. Det kan även handla om att tolka ofarliga kroppsliga förnimmelser som tecken på allvarlig sjukdom, en stark rädsla för kritik från andra för ett obetydligt fel du begått eller en kontinuerligt malande oro för eventuella negativa händelser.

Känslotänkande

Du tenderar att likställa känslor med hur faktiska förhållanden är. Jag känner så, därför är det så. Jag har dåligt samvete, därför måste jag ha gjort något fel. Kvällen känns misslyckad, han tyckte nog att jag var tråkig. Våra känslor ger oss viktiga signaler, men ibland behöver vi kontrollera att känslorna stämmer med de faktiska förhållandena.

Måste-tänkande

Du har en mycket stark pliktkänsla, ett starkt behov av att göra saker ”perfekt” eller rädsla för negativa konsekvenser av eventuella misstag. Kanske följer du mycket stränga principer eller regler som uttrycks med ord som ”måste, borde, får inte”.

Etikettering

Du tenderar att uttrycka negativt laddade personomdömen istället för att bedöma själva handlingen i sig. Du kanske, när du får kritik för en specifik handling, tänker att du är värdelös. Etikettering är en kritik mot vad du och andra är, istället för mot vad ni gör.

Personalisering

Du tenderar att se dig själv som orsak till, eller ansvarig för, negativa händelser som du i själva verket varken har makten över eller hela ansvaret för.


Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.