Varför är det bra med meditation?

Meditation is not an escape from life…but preparation for really being in life.

Thich Nhat Tanh

Regelbunden meditationsträning har visat sig kunna bromsa hjärnans åldrande, sänka stressnivåerna och göra det lättare att fokusera. Vi får ökad stabilitet i sinnet, större tålamod och förbättrad koncentrationsförmåga. Träningen gör det lättare att acceptera det som är och vi blir mindre reaktiva och impulsstyrda. Meditation hjälper oss dessutom att få distans till oss själva, fatta bättre beslut och kunna handla på ett mer ansvarsfullt, medkännande och hållbart sätt.

När vi mediterar tränar vi både medveten närvaro, koncentration och flexibilitet av uppmärksamheten. Vi tränar på att föra tillbaka uppmärksamheten till det som just nu är viktigt för oss. En mycket viktig förmåga i dagens samhälle där vi ständigt lockas av nya intryck. Vi tar tillbaka kontrollen över vad vi vill spendera vår tid med att fokusera på. Liksom kroppens muskler blir starkare av regelbunden träning blir hjärnans muskler starkare av det vi tränar på. Vi bygger nya stigar i hjärnan.

Hur mediterar man?

Det krävs egentligen inget särskilt, att meditera är en förmåga vi alla har och kan öva oss i. Blunda, notera tankarna när de dyker upp och släppa taget om dem. Gång på gång, utan att döma. Känna andningen. Hur luften går in genom näsborrarna och fyller lungorna. Hur magen utvidgar sig och sjunker ihop. Inget som behöver tänkas på, inget som behöver göras just nu annat än detta. Vara här, med det som är.


Emma Henriksson

Socionom & terapeut
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Känner du behov av terapi? Du är alltid välkommen att kontakta mig eller boka direkt i kalendern.


Källa: E. Henriksson: Självhjälpsam

Tips på guidade övningar:

Gratis Mindfulnessövningar – Stresscoachen

Appen Headspace (finns även på Netflix)