Vad är coaching?

Coaching handlar om att främja personlig utveckling, frigöra potential och maximera prestation. Coaching kan användas inom ett stort antal olika områden och har ofta fokus på ett specifikt mål. Kontakten kan pågå under enstaka sessioner eller under en längre tid. 

Jag är diplomerad livs- och karriärcoach. Som coach fungerar jag som en mental personlig tränare som hjälper dig att ringa in problemet, formulera vad du vill uppnå, identifiera hinder, hitta lösningar och jobba för att nå ditt mål. I coachingen får du arbeta med att förändra dysfunktionella tankesätt och beteenden. Du får hjälp att lyfta blicken för att se nya möjligheter och tillvägagångssätt. Coaching är inriktat på nuet och på framtiden. På möjligheter snarare än på problem. På det som fungerar snarare än det som inte fungerar. Mål för coachingen kan till exempel vara att äta hälsosammare, komma igång med träningen, leva lugnare, våga byta jobb eller ta tag i den där drömmen som blivit liggande. Det kan handla om yrkesrelaterade, hälsorelaterade eller mål inriktade på personlig utveckling.

Vad är det för skillnad på terapi och coaching?

Det finns många likheter mellan coaching och KBT. Båda är mål- och handlingsinriktade och har sin utgångspunkt i den nuvarande livssituationen. En viktig skillnad är att psykoterapi används som behandling vid dåligt psykiskt mående medan coaching används för personlig utveckling. KBT räknas som hälso- och sjukvård, vilket inte coaching gör (därav prisskillnaden då coaching är momsbelagt). Om terapi handlar om att ta sig från minus till plus, få vardagen att fungera eller kunna leva utan att begränsas av en viss problematik, så handlar coaching om att nå en högre nivå av välbefinnande, förbättra prestationsförmåga och livskvalitet. Metoden är i ännu högre grad inriktad på nuet och på framtiden, i ännu högre grad handlingsinriktat och lösningsfokuserat. I coaching börjar vi ganska omgående med att du får sätta upp mål och delmål och aktivt börja jobba med att närma dig dem.

Bor du i Nacka kommun och vill ha hjälp att hitta arbete eller börja studera?

Samtalsplatsen är auktoriserad jobbexpert för dig som är mellan 18 och 24 år, dig som har ekonomiskt bistånd och dig som är ny i Sverige eller har bristande språkkunskaper. Du får kostnadsfri hjälp att hitta jobb, språkpraktik eller börja studera.