Vad är coaching?

Coaching handlar om att främja personlig utveckling, frigöra potential och maximera prestation. Coaching kan användas inom ett stort antal olika områden och har ofta fokus på ett specifikt mål. Kontakten kan pågå under enstaka sessioner eller under en längre tid. 

Jag är diplomerad livs- och karriärcoach. Som coach fungerar jag som en mental personlig tränare som hjälper dig att ringa in problemet, formulera vad du vill uppnå, identifiera hinder, hitta lösningar och jobba för att nå ditt mål. I coachingen får du arbeta med att förändra dysfunktionella tankesätt och beteenden. Du får hjälp att lyfta blicken för att se nya möjligheter och tillvägagångssätt. Coaching är inriktat på nuet och på framtiden. På möjligheter snarare än på problem. På det som fungerar snarare än det som inte fungerar. Mål för coachingen kan till exempel vara att äta hälsosammare, komma igång med träningen, leva lugnare, våga byta jobb eller ta tag i den där drömmen som blivit liggande. Det kan handla om yrkesrelaterade, hälsorelaterade eller mål inriktade på personlig utveckling.