För dig som bor i Nacka kommun

Bor du i Nacka kommun och vill ha hjälp att hitta jobb eller komma igång med studier? Samtalsplatsen är auktoriserad jobbexpert för dig som är mellan 18 och 24 år, dig som har ekonomiskt bistånd och dig som är ny i Sverige eller har bristande språkkunskaper.  En jobbexpert fungerar som stöd i arbetssökandet och ger dig kostnadsfri hjälp att hitta jobb, språkpraktik eller börja studera. 

Vem kan få en jobbexpert?

Nacka kommun har bestämt att de prioriterade målgrupperna är folkbokförda Nackabor som

 • Är mellan 18 och 24 år och står utanför jobb och studier.
 • Har ekonomiskt bistånd.
 • Är nyanlända inom etableringen
 • Har uppehållstillstånd men inte etablerats efter 24 månader
 • Har bristande språkkunskaper i svenska
 • Är ensamkommande barn och unga
Om du inte tillhör någon av de här målgrupperna kan du vända dig till Arbetsförmedlingen

Hur ansöker jag? 

Du börjar med att maila en av Nacka kommuns karriärvägledare för att boka en tid för möte, på vagledningaee@nacka.se Du blir sedan kallad till ett möte där din karriärvägledare bedömer om du har rätt till stödet. Om de godkänner att du ska få en jobb- och utbildningsexpert får du sedan själv välja den som passar dig bäst. På Nacka kommuns hemsida kan du jämföra olika jobbexperter. 

Personlig coach

Samtalsplatsen är en av de jobbexperter som du, om du tillhör målgrupperna, har möjlighet att välja. Jag blir din personliga coach som hjälper dig att sätta upp mål och göra en handlingsplan med utgångspunkt i vad du vill, kan och är intresserad av, och som följer dig längs vägen. 


Jag har flera års erfarenhet av jobbcoaching och arbetslivsinriktad rehabilitering. Är diplomerad livs- och karriärcoach och utbildad i IPS, en metod för individanpassat stöd till arbete. Jag pratar svenska, spanska och engelska.

Vad ingår?

Om du väljer Samtalsplatsen som jobbexpert så ingår det personliga stöd som just du har behov av för att nå dina mål. Det kan bland annat handla om att hitta lämpliga arbetsplatser eller utbildningar, utveckla ansökningshandlingar, förbereda dig inför intervjuer, identifiera styrkor, hantera motgångar och lösa problem. 


Vi träffas ungefär en gång i veckan och du har mellan våra träffar möjlighet att nå mig på telefon och mail. 

 • Personlig coaching
 • Yrkesvägledning
 • Studievägledning
 • CV & personligt brev
 • Jobbsökning
 • Arbetsgivarkontakter
 • Studiebesök
 • Intervjuträning
 • Motiverande samtal
 • Självkännedom
 • Personlig utveckling
 • Hantera hinder 
 • Problemlösning

Förstärkt stöd

Om du har behov, och av din karriärvägledare beviljas förstärkt stöd, så erbjuder jag dessutom hälsovägledning med stöd att förändra ohälsosamma vanor, stresshantering, hjälp att hantera ångest och rädsla och hjälp med att etablera myndighetskontakter eller vårdkontakter. Jag kan även följa med på samverkansmöten.